[1]
Spíchal, L. 2019. Rozklad zlomků na zlomky kmenné pomocí Geogebry a softwaru SAS/STAT. Matematika–Fyzika–Informatika. 28, 3 (srp. 2019), 215–228.