[1]
Hejnová, E. 2021. Úlohy rozvíjející dovednost identifikace a kontroly proměnných. Matematika–Fyzika–Informatika. 30, 4 (lis. 2021), 287–298.