[1]
Riemel, T. 2023. O jedné diofantovské rovnici. Matematika–Fyzika–Informatika. 32, 3 (srp. 2023), 174–183.