[1]
Erhart, J., Rusin, L. a Hána, P. 2013. Měříme součinitel tepelné vodivosti kovů. Matematika–Fyzika–Informatika. 22, 5 (říj. 2013), 355–361.