(1)
Kuřina, F. Jazyky a Reprezentace Ve vyučování Matematice. MFI 2013, 22, 2–16.