(1)
Adámek, P.; Tesař, J. Školní generátor TTL a synchronizační Obvod. MFI 2014, 23, 130–139.