(1)
Švrček, J. Ústřední Kolo 63. Ročníku MO (kategorie A). MFI 2014, 23, 213–233.