(1)
Richterek, L. Celostátní Kolo 55. Ročníku FO (kategorie A). MFI 2014, 23, 235–238.