(1)
Kuřina, F. Reforma naší školy a problémy matematického vzdělávání. MFI 2014, 23, 241–248.