(1)
Šalom, P.; Rolínek, M. Cestou Necestou Ke Kombinatorice. MFI 2014, 23, 261–269.