(1)
Štefl, V. Astrofyzikální Termodynamika Ve výuce Fyziky Na středních školách. MFI 2014, 23, 286–294.