(1)
Látal, F.; Michejdová, M. Elektronické Hlasovací zařízení. MFI 2014, 23, 313–319.