(1)
Kuřina, F. Jaroslav Švrček: Gradované řetězce úloh V práci S matematickými Talenty. MFI 2014, 23, 399–400.