(1)
Robová, J. Aktualizovaný Soubor učebnic Matematiky Pro 6.–9. Ročník základní školy. MFI 2015, 24, 75–76.