(1)
Kodejška, Čeněk. Tři Nové fyzikální Experimenty Se Zvukovou Kartou PC. MFI 2015, 24, 109–123.