(1)
Šalom, P.; Rolínek, M. Překlady V Kombinatorice. MFI 2015, 24, 171–176.