(1)
Domański, J.; Štefl, V. Historie Astronomické Dynastie Struveových. MFI 2015, 24, 200–205.