(1)
Richterek, L. Celostátní Kolo FO 2015. MFI 2015, 24, 236–238.