(1)
Kuřina, F. Kritické Jevy naší školské Matematiky. MFI 2015, 24, 241–251.