(1)
Odvárko, O.; Robová, J. Čtyřúhelníky Pod Mikroskopem. MFI 2015, 24, 321–330.