(1)
Štefl, V. Měsíc Ve školní výuce. MFI 2015, 24, 357–370.