(1)
Petrášková, V. Využití Znalostí Matematiky při práci S Kreditní Kartou. MFI 2016, 25, 11–18.