(1)
Chodorová, M.; Juklová, L. Konstrukce Elipsy. MFI 2016, 25, 25–28.