(1)
Kodejška, Čeněk; De Nunzio, G. Tři netradiční oscilátory – Konstruktivistický přístup K výuce Fyziky. MFI 2016, 25, 49–58.