(1)
Seibert, J.; Zahrádka, J. O čem pojednává Benfordův zákon. MFI 2016, 25, 89–98.