(1)
Kolářová, L.; Tkáčová, Z. Úvod Do Nanotechnologií. MFI 2016, 25, 116–124.