(1)
Lessner, D.; Vaníček, J. Bobřík učí Informatiku (5. Díl – Informace a Její Reprezentace). MFI 2016, 25, 138–146.