(1)
Štefl, V. K výročí Objevu Neptunu. MFI 2016, 25, 203–213.