(1)
Kuřina, F. Pojem vzdálenosti V elementární Geometrii. MFI 2016, 25, 241–245.