(1)
MFI, E. Úlohy domácí části školního Kola 58. Ročníku FO (kategorie E–G). MFI 2016, 25, P24–P32.