(1)
Odvárko, O.; Robová, J. Odhady a odhadování V Matematice. MFI 2016, 25, 335–342.