(1)
Kuřina, F. Pojem vzdálenosti Ve školské Matematice. MFI 2016, 25, 342–352.