(1)
Bednář, V.; Tesař, J.; Vochozka, V. Měření Hladiny Intenzity Zvuku Ve školním prostředí. MFI 2016, 25, 356–362.