(1)
Adámek, P.; Barabáš, V. Jednoduchý průmyslový manipulátor. MFI 2017, 26, 35–43.