(1)
Lessner, D.; Vaníček, J. Bobřík učí Informatiku (6. Díl – Kódování). MFI 2017, 26, 146–156.