(1)
Břízová, L.; Křížová, M.; Šlégr, J. Jednoduché pomůcky Pro výuku vlnění. MFI 2017, 26, 215–219.