(1)
Richterek, L. Celostátní Kolo FO 2017. MFI 2017, 26, 237–239.