(1)
Hrubý, D. George Polya: Jak to řešit? Překvapivé Aspekty (nejen) matematických Metod. MFI 2017, 26, 240.