(1)
Calábek, P. Newtonova a Maclaurinovy Nerovnosti. MFI 2017, 26, 252–260.