(1)
Vaníček, J. Bobřík učí Informatiku. 7. Díl – Úlohy Na digitální Gramotnost. MFI 2017, 26, 305–313.