(1)
Kácovský, P. Měříme Teplotu Vody. Jednoduché. Nebo Ne?. MFI 2017, 26, 361–368.