(1)
MFI, E. Úlohy domácí části školního Kola 59. Ročníku FO (kategorie A–G). MFI 2017, 26, P3–P25.