(1)
Chajda, I. Matematika Hrou. MFI 2018, 27, 9–12.