(1)
Štěpánová, M. Hvězdicové mnohoúhelníky. MFI 2018, 27, 13–22.