(1)
Kodejška, Čeněk; Myslivcová, L.; Hošek, F.; Rouha, M. Srovnání Charakteristik tónového generátoru a Zvukové Karty PC. MFI 2018, 27, 37–45.