(1)
Kodejška, Čeněk; Říha, J.; Ganci, S. Experimentální ověření rovnováhy atmosférického Tlaku a hydrostatického Tlaku Ve válci. MFI 2018, 27, 99–109.