(1)
MFI, E. Úlohy domácí části školního Kola jubilejního 60. Ročníku FO (kategorie A–G). MFI 2018, 27, P1–P27.