(1)
Švrček, J. Ústřední Kolo 68. Ročníku Matematické olympiády Kategorie A. MFI 2019, 28, 150–153.