(1)
Klátil, M.; Jezbera, D. Rentgenové záření Ve škole I Mimo školu 2. MFI 2019, 28, 207–214.