(1)
Spíchal, L. Rozklad Zlomků Na Zlomky Kmenné Pomocí Geogebry a Softwaru SAS/STAT. MFI 2019, 28, 215–228.